ยอดหญ้า  รับพ่นยาฆ่าหญ้า ทั่วเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และขอนแก่น 
 

ค่าบริการคิดตามขนาดของพื้นที่ และความยาวของหญ้าวัชพืช ประเมินหน้างานฟรี 

 

ติดต่อสอบถาม Line : @yodyaa