รับปิดโพรงใต้บ้าน และเติมดิน รวมถึงปูหญ้าใหม่ หรือ ปูแผ่นกระเบื้องปิดผิวดิน ทั่วเชียงใหม่

รับทำกำแพงกันดินปิดโพรงด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด ปัญหาดินทรุดตัวเป็นโพรงใต้บ้าน บริเวณรอบบ้านที่มีการถมดินปรับระดับ ดินถมจะมีการทรุดตัวเนื่องจาก ช่วงแรกดินถมจะยังมีช่องว่างในดินค่อนข้างมาก

แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีฝนตกตก/การซึมผ่านของนํ้าในดิน/นํ้าหนักจากดินข้างบนที่กดทับลงไป ทำให้ดินเกิดการทรุดตัวลง จึงทำให้เกิดดินทรุดรอบตัวบ้าน กลายเป็นโพรงใต้ตัวบ้าน

บริการปิดโพรงใต้บ้าน ราคาเริ่มต้นเมตรละ 1,000 บาท (ค่าแรง รวมค่าของ)

ข้อดี 

- ป้องกันดินทรุดรอบบ้าน 
- ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยใต้โพรงบ้าน
- ภูมิทัศน์รอบบ้านสวยงามขึ้น
- สร้างความปลอดภัยให้เด็กๆและผู้อาศัยในบ้าน

ดูหน้างานประเมินราคาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ รับประกันผลงาน 1 ปี

ติดต่องานทางไลน์ @yodyaa